Covid-19

Vi inom Sunnex Equipment följer utvecklingen och medias rapportering kring Corona-virusets (Covid-19) utbredning noga. Vi försöker skapa oss en bild om hur det påverkar vår verklighet och vardag samt hur vi kan anpassa vår verksamhet därefter.

Till dig som kund, leverantör eller annan samarbetspartner vill vi meddela att vårt arbete, så långt det är möjligt, fortgår som vanligt. Vi tar dock smittspridningsrisken kring Covid-19 på största allvar och följer löpande Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer samt agerar därefter. Det här innebär bl a att:

- Vi sätter vår personals och våra medmänniskors hälsa först.
- Vi undviker resor inrikes som utrikes för våra anställda.
- Vi undviker stora folksamlingar.

Våra dagliga kontakter med kunder, leverantörer och samarbetspartners kan i de flesta avseenden fortsätta som tidigare, men vi drar ned på planerade fysiska möten. Vi försöker istället genomföra dessa via telefon, Skype eller videokonferens.

Vi följer den fortsatta utvecklingen och hoppas självklart att smittspridningen snarast ska komma under kontroll och att så få som möjligt ska drabbas av allvarliga konsekvenser. Skulle nya direktiv och rekommendationer komma, anpassar vi omgående våra rutiner så det kan förhindra ytterligare smittspridning.

Önskar du veta mer om vårt agerande kring det extraordinära läge som råder, kontakta oss via tel: 054-555160 eller info@sunnex.se