Ljusteknisk ordlista

De viktigaste ljustekniska grundbegreppen
Inom ljustekniken finns speciella begrepp och sorter, liksom det finns inom alla specialområden. Vi uttrycker ljuskällors och armaturers egenskaper med anpassade och fastlagda storheter.

De viktigaste begreppen förklarar vi här nedan.

Belysningsstyrka (Lux, lx)

Belysningsstyrkan anger hur mycket ljus som faller in på en belyst yta.
Belysningsstyrkan 1 lux uppstår när ett ljusflöde på 1 lumen fördelas jämnt över en yta på 1 m.

Färgtemperatur (Kelvin, K)

Färgtemperaturen hos ljuset från en ljuskälla definieras efter jämförelse med "en svartstrålare" och redovisas i ett färgkoordinatsystem enligt Planks temperaturkurva. En glödlampa med varmtonat ljus har t.ex. en färgtemperatur på 2.700 K. En dagsljusliknande ljuskälla kan ha färgtemperaturen 6.000 K.Färgtemperatur skall alltid anges med färgåtergivning.

Färgåtergivning (CRI eller Ra)

Beroende på användning kan man ställa olika krav på färgåtergivningen. En naturlig färgåtergivning är alltid en fördel. En sämre färgåtergivning kan aldrig ge ett mervärde.

Måtten på färgåtergivningen är färgåtergivningsegenskaperna från ljuskällan. Det vanligaste sättet att ange detta är med färgåtergivningsindex Ra.

Färgåtergivningsindexet Ra är måttet på hur väl det jämförda ljuset överensstämmer med ett referensljus. För att kunna bestämma Ra-värdet jämförs det aktuella ljusets förmåga att återge färger med förmågan hos referensljuset. Man använder här 8 normerade färgprover. Ju mindre färgavvikelser som uppstår, desto högre Ra-tal får ljuset. En ljuskälla med Ra = 100 återger färgerna optimalt jämfört med referensljuset. Ju lägre tal, desto sämre återges färgerna.

Färgåtergivningen Ra skall alltid anges tillsammans med färgtemperaturen Tf.

Några exempel på Ra index:

 • Glödlampa 100
 • Halogenglödlampa 100
 • Dagsljus 100
 • Fullfärgslysrör 85
 • Fullfärgslysrör special 95
 • Metallhalogenlampor 85-92
 • Enkelfärgslysrör 52
 • Kvicksilverlampor 50
 • Högtrycksnatriumlampor 20

Ljusflöde (Lumen, lm)

Som ljusflöde betecknar man den totala strålning, inom det synliga området, som utgår från en ljuskälla. Ljusflödet är en ljuseffekt och kan i vissa specialfall även betecknas med begreppet watt (W).

Ljusfärg

Den upplevda ljusfärgen kan beskrivas relativt bra med färgtemperaturen. Färggrupperna kan delas upp i tre huvudgrupper:

 • Varmton < 3 000 K
 • Vit 3 300-5 000 K
 • Dagsljus > 5 000 K

Trots samma ljusfärg kan ljuskällor ha olika färgåtergivningsegenskaper på grund av olika spektral sammansättning.

Ljusutbyte (Lumen per watt, lm/W)

Ljusutbytet anger hur mycket ljus i lumen som alstras per förbrukad watt. Detta blir samtidigt ett mått på en ljuskällas ekonomi.

Ljus och strålning

Med ljus menar vi elektromagnetisk strålning som uppfattas av ögat. Ögat får en ljushetsupplevelse av denna strålning. Det handlar här om en strålning inom våglängdsområdet 380-780 nanometer. Detta ljusområde utgör en mycket liten del, ett spektrum, av det område som strålningen utgör.

Ljusstyrka (Candela, cd)

En ljuskälla strålar normalt ut sitt ljusflöde olika starkt och i flera riktningar. Intensiteten i en viss given riktning betecknas som ljusstyrka.

Luminans (Candela per kvadratmeter, cs/m2)

Luminansen är den för ögat upplevda ljusheten hos en yta eller hos en ljuskälla.

Halogenlampa