Verksamhetspolicy

Sunnex Equipment AB identifierar, utvecklar, producerar, marknadsför och försäljer arbetsplatsbelysning och säkrar att en ekologisk hållbar utveckling främjas.

Detta gör vi genom att:

  • hålla oss uppdaterade med gällande lagar och förordningar samt att de efterlevs
  • att ha kunskap om våra intressenters krav och förväntningar samt tillfredsställa dessa behov bättre än våra konkurrenter så att våra kunder alltid känna fullt förtroende för oss
  • att ha en kommunikation med alla intressenter med syfte att alltid vara välinformerade om relevanta miljöförhållanden
  • att säkra en god arbetsmiljö vid våra arbetsplatserr
  • att varje genomförd affär skall vara en rekommendation för kommande kontakter

Vårt arbete ger underlag för en ständig förbättring I överenstämmelse med verksamhetens dokumenterade målsättningar och planer inom såväl kvalitets-, miljö- som arbetsmiljöområdet.

 

Sunnex är certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.