Vision och affärsidé

Sunnex är kunders första val för arbetsplatsbelysning för krävande miljöer.

Vi utvecklar, producerar, marknadsför och säljer arbetsplatsbelysning i form av standard och kundanpassade produkter och lösningar för krävande användare och miljöer. Tillsammans med lokala distributörer och återförsäljare erbjuder vi våra högkvalitativa produkter till kunder runt om i världen.